09354294946

تماس در ساعت اداری

لست تورز سایتی برای معرفی تورهای لحظه آخری مسافرتی و ارزان است و هیچگونه خرید و فروشی برای تور مسافرتی و بلیط پرواز ندارد

تورهای ترکیبی چین آذر

تور پکن شانگهای 17 شهریور ماه اقساطی

7 شب پرواز ماهان از 17 شهریور تا 24 شهریور ابرش پرواز15,150,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور پکن شانگهای هانگزو22 شهریور ماه اقساطی

9 شب پرواز ماهان از 22 شهریور تا 02 مهر ابرش پرواز18,400,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور پکن شانگهای 5شهریور

7 شب پرواز ماهان از 05 شهریور تا 13 شهریور آرامش سفر11,990,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور شانگهای پکن مردادو شهریور ماه

7 شب پرواز ماهان از 26 مرداد تا 03 شهریور آرامش سفر11,990,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تورپکن شانگهای 22مردادماه

7 شب پرواز ماهان از 22 مرداد تا 30 مرداد آرامش سفر11,990,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تورپکن شانگهای مردادوشهریورماه

7 شب پرواز ماهان از 15 مرداد تا 23 مرداد آرامش سفر11,990,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تورپکن شانگهای مردادماه

7 شب پرواز ماهان از 15 مرداد تا 23 مرداد آرامش سفر11,990,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور پکن شانگهای هانگزو 25 مردادماه اقساطی

9 شب پرواز ماهان از 25 مرداد تا 05 شهریور ابرش پرواز16,100,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تورپکن شانگهای مرداد و شهریور ماه

7 شب پرواز ماهان از 11 مرداد تا 19 مرداد آرامش سفر11,890,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور ترکیبی چین مرداد و شهریور ماه

7 شب پرواز ماهان از 11 مرداد تا 18 مرداد آرامش سفر11,890,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور ارزان چین

7 شب پرواز ماهان از 08 مرداد تا 16 مرداد مهرسانا پرواز4,990,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور پکن شانگهای 11 مرداد ماه اقساطی

7 شب پرواز ماهان از 11 مرداد تا 18 مرداد ابرش پرواز14,400,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور پکن شانگهای مرداد و شهریور ماه

7 شب پرواز ماهان از 11 مرداد تا 19 مرداد آرامش سفر5,190,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور ترکیبی چین 17شهریور 98

7 شب پرواز ماهان از 17 شهریور تا 26 شهریور بالون15,150,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور ترکیبی چین مرداد 98

9 شب پرواز ماهان از 04 مرداد تا 14 مرداد شهر فرنگ15,900,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تورپکن شانگهای مرداد ماه

7 شب پرواز ماهان از 01 مرداد تا 09 مرداد آرامش سفر12,300,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور پکن و شانگهای 8 شب 25 تیر 98

8 شب پرواز ماهان از 25 تیر تا 02 مرداد شهر فرنگ14,200,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور پکن شانگهای هانگزو 4 مرداد ماه اقساطی

9 شب پرواز ماهان از 04 مرداد تا 15 مرداد ابرش پرواز15,800,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور پکن شانگهای 21 تیر 98

7 شب پرواز ماهان از 21 تیر تا 28 تیر مهتا سیر ایرانیان13,290,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور پکن شانگهای25 تیر اقساطی

8 شب پرواز ماهان از 25 تیر تا 28 تیر ابرش پرواز14,200,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور پکن شانگهای هانگزو 4 مرداد ماه اقساطی

9 شب پرواز ماهان از 04 مرداد تا 15 مرداد ابرش پرواز15,800,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور پکن شانگهای هفتگی تیر ومرداد ماه

7 شب پرواز ماهان از 21 تیر تا 29 تیر آرامش سفر12,500,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور چین 11 تیر 98

7 شب پرواز ماهان از 11 تیر تا 18 تیر مهتا سیر ایرانیان12,550,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تورگوانجو گویلین شنزن تیر و مرداد ماه

5 شب پرواز ماهان از 11 تیر تا 17 تیر آرامش سفر5,190,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور پکن شانگهای تیرماه

7 شب پرواز ماهان از 14 تیر تا 22 تیر آرامش سفر5,090,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور پکن شانگهای 11تیرماه اقساطی

8 شب پرواز ماهان از 11 تیر تا 19 تیر ابرش پرواز14,150,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور پکن شانگهای تابستان 98

7 شب پرواز ماهان از 07 تیر تا 15 تیر آرامش سفر5,090,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور پکن شانگهای هانگزو 21 تیر ماه اقساطی

9 شب پرواز ماهان از 21 تیر تا 28 تیر ابرش پرواز15,900,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور چین 31 خرداد 98

8 شب پرواز ماهان از 31 خرداد تا 08 تیر مهتا سیر ایرانیان14,890,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور پکن شانگهای 24 خرداد 98

7 شب پرواز ماهان از 24 خرداد تا 01 تیر مهتا سیر ایرانیان15,190,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور پکن شانگهای 10 خرداد اقساطی

7 شب پرواز ماهان از 10 خرداد تا 17 خرداد ابرش پرواز16,200,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور ترکیبی پکن + هانگزو + شانگهای ویژه تعط

9 شب پرواز ماهان از 09 خرداد تا 17 خرداد مهتا سیر ایرانیان18,050,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور ترکیبی پکن + شانگهای ویژه تعطیلات خردا

7 شب پرواز ماهان از 10 خرداد تا 17 خرداد مهتا سیر ایرانیان16,200,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور پکن شانگهای تعطیلات خرداد

7 شب پرواز ماهان از 10 خرداد تا 18 خرداد آرامش سفر5,490,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور ترکیبی پکن + شانگهای ویژه اردیبهشت

7 شب پرواز ماهان از 13 اردیبهشت تا 20 اردیبهشت مهتا سیر ایرانیان15,890,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور ترکیبی چین خرداد 98

9 شب پرواز ماهان از 07 خرداد تا 17 خرداد شهر فرنگ16,950,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور پکن و شانگهای تعطیلات خرداد 98

7 شب پرواز ماهان از 10 خرداد تا 18 خرداد شهر فرنگ15,750,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور پکن شانگهای 10 خرداد اقساطی

7 شب پرواز ماهان از 10 خرداد تا 17 خرداد ابرش پرواز16,200,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور پکن شانگهای هانگزو 7 خرداد اقساطی

9 شب پرواز ماهان از 07 خرداد تا 17 خرداد ابرش پرواز18,050,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور ترکیبی پکن + شانگهای ویژه اردیبهشت

7 شب پرواز ماهان از 13 اردیبهشت تا 21 اردیبهشت مهتا سیر ایرانیان15,890,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور چین ترکیبی تعطیلات خرداد

7 شب پرواز ماهان از 10 خرداد تا 18 خرداد آرامش سفر4,590,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور چین پکن + شانگهای بهار 98

7 شب پرواز ماهان از 01 اردیبهشت تا 30 خرداد مهتا سیر ایرانیان4,690,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور چین آذر 98

6 شب پرواز ماهان از 20 آذر تا 28 آذر شهر فرنگ10,300,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور چین مهر 98

6 شب پرواز ماهان از 23 مهر تا 30 مهر شهر فرنگ9,890,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور چین دی 98

7 شب پرواز ماهان از 22 دی تا 30 دی شهر فرنگ10,320,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور چین آبان 98

6 شب پرواز ماهان از 15 آبان تا 22 آبان شهر فرنگ8,130,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور چین شهریور 98

6 شب پرواز ماهان از 12 شهریور تا 20 شهریور شهر فرنگ10,640,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور چین آذر

6 شب پرواز ماهان از 13 آذر تا 21 آذر شهر فرنگ11,630,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور چین پاییز 98

6 شب پرواز ماهان از 03 آذر تا 11 آذر شهر فرنگ9,320,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور چین ویژه 7 تا 17 خرداد

9 شب پرواز ماهان از 07 خرداد تا 17 خرداد بالون18,050,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور پکن شانگهای هانگژو 2 دی

9 شب پرواز ماهان از 02 دی تا 13 دی بالون14,990,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور چین نوروز 98

7 شب پرواز ماهان از 01 فروردین تا 31 فروردین بال سبز 17,000,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور چین ویژه نوروز 98

7 شب پرواز ماهان از 02 فروردین تا 10 فروردین آرامش سفر8,550,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور چین آذر 97

7 شب پرواز ماهان از 14 آذر تا 30 آذر شهر فرنگ4,290,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور پکن شانگهای هانگژو آذر 97

9 شب پرواز ماهان از 04 آذر تا 15 آذر بالون4,090,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور ترکیبی چین پکن شانگهای هانگژو آذر 97

9 شب پرواز ماهان از 27 آبان تا 08 آذر بالون4,090,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور پکن شانگهای دی 97

7 شب پرواز ماهان از 02 دی تا 10 دی بالون3,990,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور پکن شانگهای نقد و اقساط

7 شب پرواز ماهان از 23 شهریور تا 30 شهریور ابرش پرواز12,000,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور پکن شانگهای هانگزو نقد و اقساط

7 شب پرواز ماهان از 23 شهریور تا 03 مهر ابرش پرواز13,500,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور پکن شانگهای نقد و اقساط

7 شب پرواز ماهان از 16 شهریور تا 23 شهریور ابرش پرواز10,500,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان
-->