09354294946

تماس در ساعت اداری

لست تورز سایتی برای معرفی تورهای لحظه آخری مسافرتی و ارزان است و هیچگونه خرید و فروشی برای تور مسافرتی و بلیط پرواز ندارد

بلیط ارزان های ترکیبی چین

تور ترکیبی چین تابستان 99

7 شب شب پرواز ماهان از 31 مرداد تا 07 شهریور شهر فرنگ10,985,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور نمایشگاه سنگ شیامن

7 شب شب پرواز ماهان از 23 اسفند تا 01 فروردین تفرج گشت6,590,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور ترکیبی پکن و چنگدو

7 شب شب پرواز ماهان از 18 بهمن تا 25 بهمن تفرج گشت6,390,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور نمایشگاه سنگ شیامن

7 شب شب پرواز ماهان از 23 اسفند تا 01 فروردین تفرج گشت6,590,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور پکن شانگهای ویژه ژانویه

7 شب شب پرواز ماهان از 06 دی تا 13 دی ابرش پرواز15,300,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور اقساطی چین آبان و آذر

5 شب شب پرواز ماهان از 28 آبان تا 30 آذر ابرش پرواز11,290,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور پکن شانگهای اقساطی

7 شب شب پرواز ماهان از 26 آبان تا 30 آذر ابرش پرواز14,550,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور چین اقساطی آبان و آذر

7 شب شب پرواز ماهان از 26 آبان تا 23 آذر ابرش پرواز14,550,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور ترکیبی پکن و شانگهای

7 شب شب پرواز ماهان از 17 آبان تا 24 آبان تفرج گشت5,790,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور پکن شانگهای 5 آبان ماه اقساطی

7 شب شب پرواز ماهان از 05 آبان تا 13 آبان ابرش پرواز14,800,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور پکن شانگهای 3 آبان ماه اقساطی

7 شب شب پرواز ماهان از 05 آبان تا 13 آبان ابرش پرواز15,300,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور پکن + شانگهای

7 شب شب پرواز ماهان از 17 آبان تا 25 آبان تفرج گشت5,790,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور پکن + شانگهای

7 شب شب پرواز ماهان از 17 آبان تا 25 آبان تفرج گشت5,790,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور پکن شانگهای 3 آبان ماه اقساطی

7 شب شب پرواز ماهان از 03 آبان تا 11 آبان ابرش پرواز14,800,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور ترکیبی پکن و شانگهای

7 شب شب پرواز ماهان از 09 مهر تا 17 مهر تفرج گشت5,990,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور پکن شانگهای 3 آبان ماه اقساطی

7 شب شب پرواز ماهان از 03 آبان تا 11 آبان ابرش پرواز14,800,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور پکن شانگهای 26 آبان

7 شب شب پرواز ماهان از 26 آبان تا 04 آذر بالون14,550,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور پکن شانگهای 9و 26 مهر ماه اقساطی

7 شب شب پرواز ماهان از 09 مهر تا 25 مهر ابرش پرواز14,800,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور چین 9 و 17 مهرماه

7 شب شب پرواز ماهان از 09 مهر تا 25 مهر ابرش پرواز14,800,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور ارزان چین

7 شب شب پرواز ماهان از 02 مهر تا 10 مهر مهرسانا پرواز5,990,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور پکن شانگهای 9 و 17 مهر ماه اقساطی

7 شب شب پرواز ماهان از 09 مهر تا 25 مهر ابرش پرواز14,800,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور پکن شانگهای 9 و 17 مهر ماه اقساطی

7 شب شب پرواز ماهان از 09 مهر تا 25 مهر ابرش پرواز14,800,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور پکن شانگهای هانگزو22 شهریور ماه اقساطی

9 شب شب پرواز ماهان از 22 شهریور تا 02 مهر ابرش پرواز19.900.000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور پکن شانگهای هانگزو 25 مردادماه اقساطی

9 شب شب پرواز ماهان از 25 مرداد تا 05 شهریور ابرش پرواز16,100,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور ارزان چین

7 شب شب پرواز ماهان از 08 مرداد تا 16 مرداد مهرسانا پرواز4,990,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور پکن شانگهای 11 مرداد ماه اقساطی

7 شب شب پرواز ماهان از 11 مرداد تا 18 مرداد ابرش پرواز14,400,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور ترکیبی چین 9 مهر 98

7 شب شب پرواز ماهان از 17 شهریور تا 26 شهریور بالون14,800,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور ترکیبی چین مرداد 98

9 شب شب پرواز ماهان از 04 مرداد تا 14 مرداد شهر فرنگ15,900,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور پکن و شانگهای 8 شب 25 تیر 98

8 شب شب پرواز ماهان از 25 تیر تا 02 مرداد شهر فرنگ14,200,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور پکن شانگهای هانگزو 4 مرداد ماه اقساطی

9 شب شب پرواز ماهان از 04 مرداد تا 15 مرداد ابرش پرواز15,800,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور پکن شانگهای هانگزو 4 مرداد ماه اقساطی

9 شب شب پرواز ماهان از 04 مرداد تا 14 مرداد ابرش پرواز تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور پکن شانگهای 21 تیر 98

7 شب شب پرواز ماهان از 21 تیر تا 28 تیر مهتا سیر ایرانیان13,290,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور پکن شانگهای25 تیر اقساطی

8 شب شب پرواز ماهان از 25 تیر تا 28 تیر ابرش پرواز14,200,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور پکن شانگهای هانگزو 4 مرداد ماه اقساطی

9 شب شب پرواز ماهان از 04 مرداد تا 15 مرداد ابرش پرواز15,800,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور چین 11 تیر 98

7 شب شب پرواز ماهان از 11 تیر تا 18 تیر مهتا سیر ایرانیان12,550,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور پکن شانگهای 11تیرماه اقساطی

8 شب شب پرواز ماهان از 11 تیر تا 19 تیر ابرش پرواز14,150,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور چین 31 خرداد 98

8 شب شب پرواز ماهان از 31 خرداد تا 08 تیر مهتا سیر ایرانیان14,890,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور پکن شانگهای هانگزو 21 تیر ماه اقساطی

9 شب شب پرواز ماهان از 21 تیر تا 28 تیر ابرش پرواز15,900,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور پکن شانگهای 24 خرداد 98

7 شب شب پرواز ماهان از 24 خرداد تا 01 تیر مهتا سیر ایرانیان15,190,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور پکن شانگهای 10 خرداد اقساطی

7 شب شب پرواز ماهان از 10 خرداد تا 17 خرداد ابرش پرواز16,200,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور ترکیبی پکن + شانگهای ویژه تعطیلات خردا

7 شب شب پرواز ماهان از 10 خرداد تا 17 خرداد مهتا سیر ایرانیان16,200,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور ترکیبی پکن + هانگزو + شانگهای ویژه تعط

9 شب شب پرواز ماهان از 09 خرداد تا 17 خرداد مهتا سیر ایرانیان18,050,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور ترکیبی پکن + شانگهای ویژه اردیبهشت

7 شب شب پرواز ماهان از 13 اردیبهشت تا 20 اردیبهشت مهتا سیر ایرانیان15,890,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور پکن و شانگهای تعطیلات خرداد 98

7 شب شب پرواز ماهان از 10 خرداد تا 18 خرداد شهر فرنگ15,750,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور ترکیبی چین خرداد 98

9 شب شب پرواز ماهان از 07 خرداد تا 17 خرداد شهر فرنگ16,950,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور پکن شانگهای 10 خرداد اقساطی

7 شب شب پرواز ماهان از 10 خرداد تا 17 خرداد ابرش پرواز16,200,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور پکن شانگهای هانگزو 7 خرداد اقساطی

9 شب شب پرواز ماهان از 07 خرداد تا 17 خرداد ابرش پرواز18,050,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور ترکیبی پکن + شانگهای ویژه اردیبهشت

7 شب شب پرواز ماهان از 13 اردیبهشت تا 21 اردیبهشت مهتا سیر ایرانیان15,890,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور چین پکن + شانگهای بهار 98

7 شب شب پرواز ماهان از 01 اردیبهشت تا 30 خرداد مهتا سیر ایرانیان4,690,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور چین آبان 98

6 شب شب پرواز ماهان از 15 آبان تا 22 آبان شهر فرنگ8,130,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور چین مهر 98

6 شب شب پرواز ماهان از 23 مهر تا 30 مهر شهر فرنگ9,890,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور چین شهریور 98

6 شب شب پرواز ماهان از 12 شهریور تا 20 شهریور شهر فرنگ10,640,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور چین پاییز 98

6 شب شب پرواز ماهان از 03 آذر تا 11 آذر شهر فرنگ9,320,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور چین دی 98

7 شب شب پرواز ماهان از 22 دی تا 30 دی شهر فرنگ10,320,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور چین آذر 98

6 شب شب پرواز ماهان از 20 آذر تا 28 آذر شهر فرنگ10,300,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور چین آذر

6 شب شب پرواز ماهان از 13 آذر تا 21 آذر شهر فرنگ11,630,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور چین ویژه 7 تا 17 خرداد

9 شب شب پرواز ماهان از 07 خرداد تا 17 خرداد بالون18,050,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور پکن شانگهای هانگژو 2 دی

9 شب شب پرواز ماهان از 02 دی تا 13 دی بالون14,990,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور چین نوروز 98

7 شب شب پرواز ماهان از 01 فروردین تا 31 فروردین بال سبز 17,000,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان

تور چین آذر 97

7 شب شب پرواز ماهان از 14 آذر تا 30 آذر شهر فرنگ4,290,000 تماس با آژانس
آگهي رايگان
-->