گرفتن اثر انگشت در فرودگاههای اروپا : زمانی که به صورت غیر قانونی وارد کشورهای اروپایی شوید، از شما اثر انگشت گرفته شده و به همراه اطلاعاتتان در پایگاه داده اروپایی که "یوروداک" نام دارد، به ثبت می رسد. پلیس ها و یا نیروهای کنترل مرزی اثر انگشت شما را تا هجده ماه در سیستم یوروداک ذخیره می کنند. هدف از گرفتن اثر انگشت از توریست ها و گردشگران تور اروپا این بوده که بتوانند به اطلاعات شما دسترسی داشته باشند تا بدانند که اولین ورود شما به کدام کشور اروپایی بوده است. دلیل این همه محکم کاری و گرفتن اثر انگشت از شما این است که اولین کشوری که وارد آن می شوید، مسئول بررسی کردن درخواست پناهندگی شماست، جدا از اینکه در آن کشور اعضای درجه یک خانواده شما اقامت داشته باشند. همینطور زمانی که درخواست پناهنگی بدهید، از شما اثر انگشت گرفته شده و به مدت ده سال این اثر انگشت در پایگاه داده یوروداک ذخیره می شود. با ذکر یک مثال این مسئله را برای شما راحت تر خواهیم کرد. فرض کنید از سمت کشور یونان وارد اروپا شده اید، در این صورت اثر انگشت شما از سمت مراجع قانونی ذخیره می شود. و در صورتی که بعد از آن به اتریش رفته و درخواست پناهندگی کنید، مراجع قانونی اتریش به پایگاه داده یوروداک مراجعه کرده و اگر آنجا اثر انگشتی که از شما در یونان گرفته شده را پیدا کنند، شما را به یونان برمیگردانند و یونان مسئول بررسی درخواست پناهندگی شما خواهد شد. به همین دلیل است که به تازگی گرفتن اثر انگشت در فرودگاه های اروپا امری واجب طلقی شده است. 

گرفتن اثر انگشت در فرودگاههای اروپا

هدف از گرفتن اثر انگشت در فرودگاه های اروپا

همانطور که در ابتدا گفته شد، از توریست ها و گردشگران تور لحظه آخری اروپا حتی اگر ویزای شینگن داشته باشند، به محض ورود به فرودگاه های اروپا اثر انگشت گرفته می شود و این اثر انگشت به طور اتوماتیک در سیستمی به اسم یوروداک ثبت می شود تا همه کشورهای اتحادیه اروپا به آن دسترسی داشته باشند. در این صورت اگر با اسم و هویت جعلی در هر کشور از اتحادیه اروپا تقاضای پناهندگی کنید، به کشور صادر کننده ویزای شینگن برای بررسی تقاضای پناهندگی دیپورت خواهید شد. دادن پناهندگی به کسانی که با ویزای شینگن به یک کشور اروپایی وارد می شوند، شرایط خاصی داشته و خیلی به ندرت پذیرفته می شود. البته اگر توانسته باشید که مقامات کشور اروپایی مورد نظر را قانع کنید که در زمان غیاب و حضورتان در کشور اروپایی مربوطه مخاطرات جدی در کشور مبدا شما را تهدید می کند، به عنوان مثال مقامات امنیتی کشور شما میخواهد شما را دستگیر کند، حتی با وارد شدن به کشور اروپایی و ویزای شینگن امکان اینکه درخواست پناهندگی شما قبول شود بسیار زیاد است. اما باید بدانید که قانع کردن مقامات کشور اروپایی که ویزای شینگن را صادر کردند بسیار سخت بوده و باید دلیل قانع کننده ای ارائه دهید. 

 هدف از گرفتن اثر انگشت در فرودگاه های اروپا

سیستم اخذ اثر انگشت چطور جلوی ورود غیر قانونی را میگیرد؟

اتحادیه اروپا با ثبت کردن اطلاعات افراد و اثر انگشت کسانی که با ویزای شینگن وارد اروپا می شوند در کامپیوتر مرکزی به اسم V.I.S به مدت پنج سال، هنگامی که پناهجو درخواست پناهندگی می کند و یا به دلیل ورود غیر مجاز بازداشت می شود، اطلاعات او را وارد پایگاه داده یوروداک می کنند. مدت زمان نگهداری و بایگانی کسی که درخواست پناهندگی کرده باشد، ده سال است. همینطور اطلاعات افرادی که برگه ترک خاک را دریافت کرده باشند و البته تقاضای پناهندگی نداده باشند، دو سال می باشد. 

سیستم اخذ اثر انگشت چطور جلوی ورود غیر قانونی را میگیرد؟