نشنال جئوگرافیک  سازمانی مستقر در امریکا در جهت  حفاظت از آثار طبیعی جهان، در زمینه های باستان‌شناسی، و علوم زیست‌شناسی و علوم جغرافیایی میباشد.که ایده راه انداری این سازمان مردم نهاد توسط 23 دانشمند علاقمند به جهان گردی در سال 1888 میلادی معرفی شد.یکی از افراد مشهور که جز 23 دانشمند میباشد گراهام بل مخترع تلفن بود.هدف این انجمن تشویق مردمان زمین به حفاظت از سیاره زمین است.درسال 1390 شبکه تلویزیونی نشال جئوگرافی نیز راه اندازی شد