شاید زندگی روزمره ما را از خطراتی که در کمین فرزندانمان است غافل نموده است . جدیدا  سایت VKontakt که کاربران زیادی در کشور روسیه دارد.  بازی خطرناک و دیوانه وار 50 مرحله ای نهنگ آبی و خودکشی  این گونه حیوان  را در سال2015 آغاز نمود و روش این بازی کثیف گذرندان 50 مرحله کارهای خطرناک و  همراه داشتن دوربین گوشی و روشن بودن مکان یاب آن است تا کاربران شرکت کننده پس از هر مرحله عکس همراه با موقعیت جغرافیایی خود را به وب سایت  VKontakt ارسال نموده و امتیاز کسب نمایند .این بازی مخفی که شروع راه اندازی ان توسط یک روانشناس 21 ساله دیوانه روسی به نام Philipp Budeikin بوده است و به گفته او هدفش پاک نمودن جوامع از انسانهای بی ارزش بوده است (ولی این اظهار نظر به گفته پلیس روسیه برای تخفیف در مجازاتش میباشد) چرا که بر اساس یک مطالعه در کشور روسیه تا کنون 130 نفر نوجوان جان خود را از دست داده اند و این بازی در کشورهای دیگر نیز  به شکل خطرناک تری نفوذ کرده و جوانان بی تجربه با دادن مختصات جغرافیایی خود به وب سایت مذکور به طعمه تبدیل شده و آنها از بی اطلاعی این دسته از جوان ها سوء استفاده نموده و به آنها پیامهای تحدید آمیز با مضامینی که میدانیم الان کجا هستی و ما داریم تو را نگاه میکنیم و اگر این کار را انجام ندهی اسرار شخصی تورا فاش میکنیم متاسفانه باعث مرگ این جوانان میشوند . شما والدین عزیز نسبت به بازیهای گوشی فرزندانتان مسئول هستید و باید گوشی فرزندتان را از این بازیهای مخرب پاک نمائید.