میدان بایزید: دقیقا روبروی درب اصلی دانشگاه استانبول و نزدیک بازارقدیمی شهر استانبول " ورودی چارشیکاپی" و بازار کتاب های قدیمی که از تاریخ بیزانس به جا مانده است قبل از تصرف توسط عثمانی ها اسم این میدان بزرگ"میدان تئودوسیوس"  بودودر حال حاضر میدان بایزید  محلی برای دستفروش های که انواع کتابهای قدیمی را میفروشند و دانشجو ها  شده است همچنین این میدان پر از کبوترخاکستری است. مسجد بایزید  موزه ی خوشنویسی حمام  و کتابخانه قدیمی دوران بیزانسی در این میدان قرار دارد.قبل از بیزانسی ها اسم میدان توسط رومی ها میدان تاوری بود.دانشگاه استانبول نزدیک میدان بایزید است و پشت دانشگاه بزرگترین مسجد شهر استانبول مسجد سلیمانیه میباشد. اسکی سرای که اولین کاخ محمدِ فاتح یکی از سلاطین عثمانی است پس از فتح قسطنطنیه در میدان بایزید ساخته شد.این کاخ بعدها محلی برای زنانی شد که از کاخ اصلی توپکاپی مقام والده سلطان خود را بدلیل مرگ فرزند خود که سلطان بود از دست میدادند.بعدها آگوست بورژوا پس از تخریب خانه اسکی ساختمان وزارت جنگ را در این میدان ساخت و حالا آن ساختمان تبدیل به دانشگاه استانبول شده است

میدان بایزید استانبول

برج بایزید:برج 85 متری در وسط در میدان بایزید در  قرن 18 واقع برروی 7 تپه ای مشهور استانبول توسط کنستانتین کبیر با الگو از شهر روم به دستور محمود دوم توسط سِنهکِریم بالیان ساخته شد بعدها آتش نشانی شهر استانبول اتش سوزی ها ی شهر را از روی این برج روی تپه تشخیص میداد و اب و هوای استانبول با نورهای که از بالای برج ساطع میشدآبی یعنی هوای صاف و آفتابی، سبز هوای بارانی، زرد هوای مه آلود و قرمز هوای برفی به مردم شهر استانبول اطلاع رسانی میشد. یکشنبه ی خونین 1969 و قتل عام بایزید در سال 1978بخشی از تاریخ میدان بایزدید استانبول است.

میدان بایزید استانبول

میدان بایزید استانبول

شما میتوانید در تور استانبول بازدید از بازار قدیمی استانبول و میدان بایزدید را از دست ندهید