مجتمع موزه باستان شناسی استانبول متشکل از ۳تا موزه به نامهای موزه شرق باستان و موزه  عمارت کاشی کاری شده که به موزه هنر های اسلامی معروف است و موزه اصلی که عثمان حمدی نقاش و باستان شناس آنرا در قرن ۱۹ ساخته است.هدف از ساخت این موزه ها جلوگیری از سرقت آثار قدیمی به قنیمتگرفته شده در جنگ های عثمانی بوده است .این موزه یکی از گرانبهاترین موزه ها دنیا به لحاظ نگهداری آثار باستانی دنیا میباشد

موزه شرق باستانِ موزه های باستان شناسی استانبول:

در بدو ورود به ساختمان اصلی موزه  سمت چپ موزه شرق واقع شده است این موزه در سال 1883 ساخته شدو آثاری از  پیش از اسلام یا همان عراق و مصر در این موزه نگهداری میشود.شامل معاهده  قادش میان مصری و امپراتوری آن زمان به نام هتیتی و یک دروازه قدیمی به نام ایشتار مربوط به غنیمت جنگهای رومی و تابلو از جنس آجر که تصویر حیوانات مختلفی بروی آن نقش یسته است

موزه ی اصلی باستان شناسیِ استانبول:

۴ طبقه ی موزه در ساختمان اصلی که در طبقه همکف موزه باستان شناسی کلاسیک متشکل از انواع مجسمه و مقبره  یونانی و رومی است.قطعات معروف این موزه شامل مجسمه ای رومی با اعتقاد به نیرومقابله با شیطانی-قبرهای قدیمی سال 1887-مقبره ی سنگی اسکندر و نشان دادن واقعه شکار اسکندر بروی یک تابلو سنگی -قبرهای زنان سوگوار وکلکسیون های تراسیایی  وبیزانسی   ... در طبقه همکف میباشد. در طبقه ی یک سر مار برنزی ستون افعی میدان اسب دوانی در اینجا نگهداری میشود. بخشی از زنجیر آهنی که در دوره بیزانس در مسیر تنگه بسفر تا شاخ طلایی آویزان میکردند تا جلوی کشتیهای دشمن را بگیرندوناقوس برج گالاتا نیز در این طبقه قرارداردطبقه ی ۲ موزه شامل کلکسیونی از آناتولی و تروا میباشد.طبقه ی ۳ فرهنگ مردمان هم مرزها مانند آناتولی،  قبرس و سوریه به نمایش گذاشته میشود.در تور استانبول از این موزه که نزدیک کاخ توپکاپی است بازدید کنید