موزه فرش باکو : موزه فرش یا همان موزه هنرهای دستی شهر باکو مخصوص فرش ها و لباس های سنتی این کشور از تاریخ های گوناون و گلیم هایی که ساخت دست هستند میباشد. میتوان گفت بزرگ ترین مجموعه از فرش آذربایجانی را دارد. این موزه در بلوار نفتچیلر قسمت قدیمی شهر باکو بوده و در سال 1967 ساخته شده است. علاوه بر این ها کارگاه های آموزشی فرش بافی و صنایع دستی و سخنرانیهای معمولی در این مکان برگزار میشود. قسمتی از این موزه به تاریخ شهر نابود شده بوسیله ارتش ارمنستان پرداخته. نام این موزه را از طراح فرش مشهور لطیف کریموف گرفته اند و بیشتر از ده هزار شی فلزی و سرامیکی برای قرن چهارده، جواهرات و برنزها، فرش ها و گلیم های قرن هفده تا بیست، لباس های ملی و گلدوزی شده از جمله اشیا مهم این موزه هستند.

موزه فرش باکو

تاریخ موزه فرش باکو :

همانطور که گفته شد این موزه سال 1967 در نفتچیلر نزدیک به مسجد جامع ساخته شد و در قرن نوزده بازسازی و مرمت شد. بعد از آنکه جماهیر شوروی سقوط کرد، این موره به ساختمان لنین انتقال یافت  سپس در سال 1992 وقتی که شوشا این مرکز را محاصره کرده بوند، مدیر موزه به خاطر نگرانی از نابودی این فرش ها ششصد فرش را با ماشین های ارتش از شهر خارج کرد و اکنون گالری فرهنگ سوخته مملو از توریست ها و گردشگران تور باکو که علاقه مند به فرش ها و صنایع دستی هستند میباشد.

تاریخ موزه فرش باکو

آدرس موزه فرش باکو :

28 Mikayil Üseynov küç., Bulvar, Bakı, Azerbaijan