مسجد رستم پاشا شاهکار معمار سنان اینبار با کاشی کاری ها رنگی ایزنیکی درطرح های گل دار و هندسی در قلب استانبول محله امین اونو خودنمایی میکنند.ساخت یکی از پیچیده ترین رنگها در زمان عثمانی رنگ قرمز بود چرا که رنگهای زرد، سفید و سبز، آبی به راحتی در تمام کاشی کاری استفاده میشد.معمار سنان با خلق رنگ قرمز با خاک رس ارمنی جلوه زیبا به مسجد رستم پاشا بخشید. (نمونه ای از کاشی به رنگ قرمز در زیر آورده شده است)

البته منبت کاری دربها و سقف طلایی مسجد و اینکه مسجد روی یک پل عبوری و بالای سطح زمین است و باعث عایق کاری صدا  مغازه های اطراف میشود.این ارتفاع باعث شده تا هر دو مسجد رستم پاشا و مسجد سلیمانیه دریک سطح دیده شوند تاریخچه نام گذاری مسجد مربوط به دوران حکومت سلطان سلیمان بر میگردد چراکه رستم پاشا داماد و وزیر اعظم سلیمان بود و در امور مختلف به همسر شاه (خرم سلطان) مشاوره میداد و باعث نقشه ای برای مقصر جلوه دادن شاهزاده مصطفی یکی از پسران سلطان سلیمان شد.این نقشه با همدستی خرم سلطان کشیده شد تا پسر خرم سلطان" شاهزاده سلیم " که فردی الکلی بود به سلطنت برسد

در نهایت سلطان سلیم دستور گردن زدن مصطفی را صادر کرد در نهایت سلیم به حکوت رسید و پایان دوره انحطاط عثمانی شروع شد.شما در تور استانبول بازدید از مسجد رستم پاشا شاهکار کاشی کاری عثمانی از دست ندهید