مجسمه مادر میهن روسیه : مام میهن یا همان مادر میهن روسیه، مجسمه یک زن شمشیر به دست مشهور در شهر ولگوگراد روسیه است که اگر ارتفاع آن را با شمشیری که در دست دارد حساب کنیم، به 87 متر میرسد. این تندیس یادبود بزرگ، بوسیله یک هنرمند مجسمه ساز، Yevgeny Vuchetich در سال 1967 ساخته شده و بیشتر از 7900 تن بتن برای ساخت آن استفاده شده است. مجسمه مادر میهن روسیه روی یک تپه در ولگوگراد قرار داشته که توریست ها و گردشگران تور روسیه برای رسیدن به آن باید از دویست پله پایین تپه بالا بروند.

مجسمه مادر میهن روسیه

دلیل ساخت مجسمه مادر میهن روسیه

Yevgeny Vuchetich مجسمه ساز معروف، این مجسمه بزرگ را به عنوان یادبودی برای کشته شدگان جنگ جهانی دوم و نمادی از جنگ استالینگراد که اواخر دهه پنجاه اتفاع افتاد، ساخته. این جنگ، یکی از سخت ترین جنگ های سرنوشت ساز از نبردهای جنگ جهانی دوم و کل تاریخ بشر بوده. در جنگ استالین، ارتش آلمان نازی برای فتح استالین، این شهر را به خاک و خون کشیده اما سال 1943 شکست خورد. سپس این شهر بوسیله ژنرال روکوسوفسکی از این همه کشتار نجات یافت. اکنون این مجسمه مادر میهن که میبینید، بعد از مجسمه آزادی که 85 متر از آن کوتاه تر است، بلندترین مجسمه زن یادبود در دنیاست.

دلیل ساخت مجسمه مادر میهن روسیه