قانون مقررات در دبی بسیار مهم بوده و در مورد آن سخت گیری میشود. یکی از قوانینی که رعایت نکردن آن موجب جریمه سنگین میشود، رانندگی است. تمامی رانندگان شهر دبی از طرف راست جاده و در لاین خود حرکت کرده و در حتما از کمربند ایمنی استفاده میکنند. حتی کودکان زیر 10 در عقب ماشین هم باید کمربند خود را ببندند و حق نشستن در جلوی ماشین را ندارند که در غیر اینصورت خودرو مبلغ صد درهم جریمه شده و مالک آن چهار نقطه سیاه دریافت میکند.شهروندان دبی هرگز بعد از نوشیدن الکل با ماشین رانندگی نمیکنند چرا که اگر منجر به تصادف شوند حتی اگر مقصر نباشند جریمه و یک شب را در بازداشتگاه میگذرانند. اگر توریست تور دبی هستید بهتر است بعد از نوشیدن الکل با تاکسی به محل اقامت خود بازگردید.

قوانین رانندگی در دبی

حداکثر سرعت در شهر شش تا هشت کیلومتر در ساعت و در جاده های اصلی 100 تا 200 کیلومتر در ساعت میباشد.  جریمه ای که برای سرعت عغیر مجاز در دبی برای شهروندان در نظر گرفته شده مبلغ 200 درهم و برای پارک کردن از 100 درهم است. همینطور اگر بالا 12 نقطه سیاه روی گوهینامه شما باشد باید دوباره برای دریافت گواهینامه خود درخواست دهید. بیشتر جریمه ها در زمان ثبت وجه سالیانه پرداخت میشوند ولی جریمه هایی که روی برف پاک کن قرار میدهند مثل جریمه های پارک کردن باید حتما در طول یک یا دو هفته برای پرداخت آن اقدام شود. اما بازهم با داشتن این قوانین و جریمه های سنگین دبی اینبار در موضوع پر ترافیک ترین شهر خاورمیانه رتبه دار شده که همین میتواند توریستی بودن و محبوب بودن این شهر را اثبات کند. شما میتوانید با شماره گیری 8004253 به صورت رایگان هر گونه تخلف در رانندگی را گزارش دهید.