قطار تبریز تفلیس : توصیه ما به شما برای سفر به گرجستان، به صورت زمینی است. شما متوانید از قطار، خودروی شخصی و یا اتوبوس برای رسیدن به گرجستان استفاده کنید. قطارهای تبریز به سمت شهر تفلیس گرجستانیک روز در میان حرکت میکنند. اگر راه قطار تبریز تفلیس را انتخاب کردید، باید بدانید که این قطار از شهر باکوی آذربایجان خواهد گذشت پس به ویزای این کشور نیز احتیاج دارید. همچنین شما میتوانید از ماشین شخصی برای رسیدن به ایروان استفاده کرده سپس با قطار به تفلیس برسید.  اگر بدون تور گرجستان به این کشور سفر کنید، همین مسیر مناسب تر است.

لطفا برای اطلاعات این قطار با شماره های سایت لست تورز تماس نگیرید

                       فقط تو گوگل جستجو کنید