عجیب‌ترین زبان‌های زنده دنیا که تجربه شنیداری زیبا را در مسافرت برای شما به ارمغان می آورد.

زبان آرچی روسی 

اگر فرزند شما در مدرسه، نمره خوبی از دستور زبان نگرفت و از این مسئله خشمناک اید و دنبال راه‌حلی برای تنبیه او می‌گردید، پیشنهاد ما به شما این است که او را وادار به یادگرفتن "زبان آرچی" کنید (آرچی روستایی در دل روسیه است). اگر فعل "خواندن" در زبان فارسی تنها به 6 فرم صرف می‌شود در زبان آرچی 502 هزار و 839 شکل مختلف خواهد داشت!

زبان سوتی

الفبای مردم در جزایر قناری اسپانیا تنها از دو حرف تشکیل شده (یکی به صورت بم و بلندتر، و دیگری به صورت زیر و نازک‌تر) و مردم با سوت با یکدیگر صحبت می‌کنند. این زبان که امروزه به شدت مورد توجه نسل جوان اسپانیا قرار گرفته چیزی نیست جز زبان خود مردم اسپانیا که با سوت ادا می‌شود! اما به قول مشتاقان کشته‌مرده این زبان، مهم‌ترین فایده آن، ارتباط برقرار کردن با یکدیگر حتی در فاصله چند کیلومتری از هم است!

یادآوری:

در تور روسیه و یا مسکو  حتما از روستای آرچی دیدن نمائید و یا اینکه در تور اروپائی و تور اسپانیا از لججه جوانان اسپانیایی لذت ببرید