دریاچه بایکال روسیه : هفتمین دریاچه بزرگ جهان در قسمت جنوبی سیبری، در استان ایرکوتسک جمهوری بوریاتیاف، کشور روسیه قرار دارد. این دریاچه معروف با فرورفتگی هایی که روی زمین پدیدار شده بوجود آمده و بیشترین منبع آب شیرین، یعنی بیست درصد غیر منجمد روی سطح زمین را دارد، حتی بیشتر از آب های دریاچه های بزرگ آمریکا! بزرگی این دریاچه آب شیرین در روسیه به 31500 کیلومتر مربع رسیده و عمق آن نیز 1642 متر است! بعد از بزرگ ترین دریاچه، لقب عمیق ترین دریاچه در دنیا را نیز بدست آورده! اما هنوز تمام نشده! با وجود 25 میلیون سال قدمت بین دریاچه ها، توانسته لقب قدیمی ترین دریاچه جهان را نیز بدست آورد و نام خود را در فهرست میراث جهانی، ثبت کند. تمیزی و زلالی آب های این دریاچه عمیق و بزرگ به قدری است که میتوان عمق آن را به راحتی دید. در آب های این دریاچه بیشتر از 1700 گونه گیاهی و جانوری زندگی می کند که حدود دو سوم آن ها را هیچ کجای دنیا نمیتوانید پیدا کنید! بیشتر آن ها از بی مهره ها و چندین گونه ماهی و فک ها هستند.

دریاچه بایکال روسیه

اطراف دریاچه بایکال روسیه

توریست ها و گردشگران تور روسیه با بازدید از این دریاچه جهانی، میتوانند قبایلی که در قسمت شرقی دریاچه هستند را ببینند! دمایی که این قبایل در آن زندگی میکنند بین 19- در فصل زمستان و چهارده درجه در فصل تابستان است. بیشتر مردم این قبایل به پرورش حیواناتی مثل بز، گاو، گوسفند و شتر مشغول هستند.

اطراف دریاچه بایکال روسیه