معبد آسمانی : یکی از معبدهای عجیب و باستانی که یک قربانگاه تاریخی نیز میباشد در کشور چین قرار داشته و محل برگزاری بسیاری از مراسمات تاریخی و مهم در زمان پادشاهان سلسله های مینگ و چینگ بوده و بیشتر مراسماتی برای آسمان و برکت محصولات در آن برگزار می شده. یکی از پادشاهان چین که به نام فرزند آسمان او را میشناختند دستور برگزاری مراسماتی مثل قربانی آسمان را داشته و این معبد را در قسمت جنوبی شهر ممنوعه قرار داده. معبد آسمان حدود چهار برابر بزرگ تر شهر ممنوعه و در قسمت جنوبی این معبد شما میتوانید 4نشانه از زمین را در همین قسمت و همینطور نشانه هایی از آسمان را در قسمت شمالی این معبد که حالت نیم دایره دارد ببینید. معبد آسمان یک معماری و طراحی از زمان باستان چین بوده که نشان دهنده آسمان گرد و زمین چهار گوشه است. این معبد چند معابد داخلی و خارجی داشته که هرکدام از آن داخل 2دیوار گرد قرار گرفته. اما بناهای اصلی معبد آسمان در یک خط از قسمت جنوبی تا شمالی واقع شده اند که هرکدام از آنها بسیار باشکوه و دیدنی اند معابد یوان چیو ، خوان چون یو، و سالن چی نیان.

معبد آسمانی

بناهای معبد آسمانی

این سالن 3طبقه سکویی سنگی داشته که هرتکه سنگ و نرده از آن در ابعاد 9 در 9 نصب و قرار داده شده اند. چرا عدد 9 ؟ زیرا این عدد در آن زمان نمادی از آسمان ها بوده و همینطور سکوی آن مکانی اصلی برای عبادت آسمانی است. معبد خوان چون یو نیز یک سالن بسیار بزرگ که بشتر مواد استفاده شده در آن چوب بوده و این چوب ها با ظرافت و معماری بی نظیر و خیره کننده کنار هم قرار گرفته اند خصوصا زمانی که صدایی در دیوار سنگی این سالن منعکس میشود این معبد یکی از یکی از معبدهای مورد علاقه توریست ها و گردشگران تور چین بوده و هست. یکی از جالب ترین ویژگی های این سالن این است که اگر یک نفر در قسمت شرقی دیوار و شخصی دیگر در قسمت غربی دیوار بایستند و در حال صحبت باشند، امواج صدا کاملا واضح و به طور مکرر شنیده خواهد شد. آخرین سالن باشکوه کعبد آسمان چین سالن چی نیان است که 38متر ارتفاع داشته و روی یک سنگ دوار قرار دارد. بیشتر پادشاهان هرساله مراسمات زیادی از برکت محصولات را در این سالن برگزار میکردند.