برج دختر در نزدیکی ساحلِ محله سالاجاک روی یک جزیره کوچولو نمای اغوا کنندهای برای قایقهای عبوری از تنگه بسفر ارائه میدهد وعشاق استانبول تجربه عبور از جلوی این برج را داشته اند.در حال حاضر شهردار استانبول این برج را تعمیر نموده و رستوران و قهوخانه برای مسافرین با چشم اندازی از دریا از تراس بالای برج ایجاد شده است.در قرن 5 این برج کاربرد نظامی داشته و تردد کشتیها از تنگه بسفر توسط رومی ها کنترل میشده است بدین منظور یک زنجیر از برج دختر تا ساحل کشیده شده بود

تاریخچه برج دختر:

  • تخریب در زلزله ی سال 1509
  • آتش سوزی سال 1721 
  • استفاده به عنوان فانوس دریایی
  • بازسازی اول نمای بیرونی با سنگ در 1731 و 1734
  • بازسازی دوم نمای بیرونی با سنگ در 1832  توسط سلطان محمود دوم
  • بازسازی سوم نمای بیرونی در سال 1998 برای فیلم جیمز باند به نام "دنیا کافی نیست"

افسانه های نامگذاری برج دختر استانبول:

 

افسانه اول:  افسانه ترکی استانبولی

یک شاهزاده رومی که در شهر استانبول زندگی میکرده یک فالگیر پیش بینی کرده بوده که پس از 18 سال در روز تولدش توسط مار نیش زده میشه و میمیره و پدرش که ثروتمند بود دستور ساخت این برج را داخل دریا و تنگه بسفر میدهد تا دخترش مصون ماند و دختر تا 18 سالگی در برج دختر زندگی میکوند و روز تولدش پدرش به خاطر اینکه جلوی این اتفاق را گرفته بود یک سبد گل براش میفرسته و یک مار از داخل سبد دختر را نیش میزند و دختر میمیرد.

افسانه دوم: افسانه یونانی  لیندر و هیرو

راهبه به نام هیرو داخل برج زندگی میکرده و چون ازدواج براش ممنوع بوده و انطرف تنگه لیندر عاشق او شده بود و لیندر این مسافت را برای دیدار هیرو هر شب شنا میکرده و یک شب در طوفان گرفتار و غرق میشود و هیرو نیز خود را از برج به پایین پرتاب میکنند و نام برج برج برپرفته از این داستان است و به برج لیندر معروف است

لست تورز شما را به بازدید از تور استانبول و برج دختر دعوت مینماید