آتشکده تفلیس گرجستان : یکی از مهم ترین بناهای قدیمی در شهر تفلیس گرجستان، آتشکده است. این آتشکده در محله تاریخی کلدیس اوبانی ساخته شده و مردم این منطقه در زبان محلی خودشان به آن اتشگا و آتشگاده میگویند. این آتشکده از زمان ساسانیان یعنی سال چهارصد میلادی وجود داشته و هز سال میزبان تعداد بسیاری از توریست ها و گردشگران تور گرجستان است. آتشکده تفلیس گرجستان نشان دهنده تاریخ و تمدن غنی و فرهنگ بسیار زیبای ایرانی هاست. اگر بنا را از نزدیک ببینید متوجه معاری و هنر ظریف و زیبای ساسانی ها خواهید شد.

آتشکده تفلیس گرجستان

تاریخچه آتشکده تفلیس گرجستان

کشورهای ارمنستان و گرجستان جزو اولین کشورهایی بودند که دین مسیحیت را زودتر قبول کردند.  سال چهارصد میلادی، زمانی که اکثر مردم این کشور از دین زرتشت به دین مسیحیت روی آورده بودند، ساسانیان هنور بر قسمتی از منطقه های شرق و جنوب این کشور فرمانروایی میکرد. به همین دلیل این آتشکده را برای دعا و راز و نیاز زرتشتیان ساخت. بعد از آن که اعراب مسلمان شهر تفلیس را گرفتند، آتشکده تفلیس گرجستان را به مسجدی تبدیل کرده و سالیان سال از آن استفاده میکردند. 

تاریخچه آتشکده تفلیس گرجستان