آبشار امیری آمل : این آبشار، در منطقه امیری، 120 کیلومتری تهران در مسیر جاده هراز قرار گرفته. به خاطر وحود آب های بسیار و کوه ها، آبشارهای بسیاری بوجود امده اند. یکی از آبشارهای آمل در منطقه امیری، آبشار امیری با 100 متر ارتفاع است. توریست ها و گردشگران تور مازندران برای دیدن از این آبشار و روستای امیری باید یک ساعت پیاده روی کنند. این آبشار مرتفع، روی صخره بلندی قرار داشته و دو پله به سمت پایین سرازیر میشود. سرچمشه آبشار امیری یا آبشار شمس آباد، چند کیلومتر بالا تر، پای درخت بید سفیدی است که مردم آن را تک فک مینامند که الیته منبع اصلی برای آبشار امیری و یخچال هاره است. با پیمودن 65 کیلومتر از آمل و گذشتن از تونل وانا، محله ییلاقی امیری، کنار پل را میبینید، از پل که گذر میکنید، آبشار شاهاندشت را خواهید دید. اگر از همین مسیر وارد جاده امیری شوید، منطقه ای کوهستانی را میبینید که محل قرار گیری هفت روستای وانا، شمس آباد، نحر، دینان، آخا، ترا، و حاره هستند. این روستا شیب بسیار بلندی دشاته و به کوه های جنوبی منتهی میشود. بیشتر خانه های این روستاها، به شکل ییلاقی ساخته شده، چرا که منطقه بسیار سرسیر است. در این منطقه شکوفه ها دیرتر باز شده و محصولات دیر میرسند همینطور در فصل زمستان خالی از سکنه خواهد بود. 

آبشار امیری آمل

آبشار امیری آمل