کاخ بیلربی استانبول در منظره زیبایی از شمال پل بسفر و قسمت آسیایی استانبول  در قرن 18 با فرمان سلطان عبدالعزیز تفرجگاه ییلاقی  تابستانی احداث شد از مقامات بلند مرتبه ای که در قرن 19 به ابن کاخ دعوت شدند میتوان از همسر لوئی ناپلئون خانم اوژنی و همچنین  ملکه فرانسه که در پس از بازگشت از مراسم بازگشائی کانال اشاره کرد.این افراد پس از بازگشت به کاخهای خود با توجه به ابهت این کاخ دستور ساخت پنجره های شبیه پنجره های کاخ بیلربی را صادر کردند.چرا که در لابی و پذیرایی کاخ بیلربی فواره و آبنما و حوض قرار دارد.چراکه حاکمان عثمانی از صدای اب به عنوان موسیقی طبیعی برای ارامش استفاده میکردند.برای خنک شدن محیط داخل کاخ در سقف از نی و حصیر که از کشور مصر آورده شده بود استفاده شده است در سفر با تور استانبول دین کاخ بیلربی را از دست ندهید