ساحل جنوبی هالیچ استانبول نزدیک شاخ طلایی مکانی برای اولین مسجد بنا شده پس از فتح قسطنطنیه  توسط عثمانی ها به نام مسجد ایوب سلطان است که قدمت آن به 5.5 قرن بیش میرسد و در سال 1450 ساخته شد و 300 سال بعد سلطان سلیم  دستور بازسازی مسجد را صادر کرد. نام این مسجد از ابو ایوب الانصاری برگرفته شده است و در نزد مسلمانان جهان محبوب است.افسانه های قدیمی حکایت از وجود قبر  ایوب انصاری در این مکان را دارد و به همین دلیل سلطان محمد 2ام دستور ساخت بنای عظیم و زیارتگاه ایوب را داد. همچنین رد پای حضرت محمد روی سنگ مرمر در این مسجد دیده میشود

مسجد ایوب سلطان

مراسم برگزار شده در مسجد ایوب سلطان و قبرهای اطراف آن:

  • مراسم تاجگذاری و "شمشیر عثمان" شاهزاده های عثمانی
  • قبر سوکلو محمد پاشا ( Sokollu Mehmet Paşa )،
  • قبر ضیاء عثمان صبا ( Ziya Osman Saba )
  • قبر فوضی چخماق ( Fevzi Çakmak )

مسجد ایوب سلطان

در ساخت مسجد از لوستر های کریستالی، کاشی های بیزانسی و ایزنیکی قرن 16 ام استفاده شده که شما میتوانید در تور استانبول از آن استفاده کنید