مسجد اورتاکوی استانبول:

سلطان عبدالمجید در قرن 18 با همکاری نیگوئوس بالیان که از برگزیدگان معماری آن زمان بود دستور ساخت مسجد اورتاکوی که در  نزد مردم استانبول به مسجد کبیر مجیدیه معرف است را صادر نمود  معماری مسجد به سبک نئوباروک و در نزدیکی پل بسفر منطقه اورتاکوی محله  بشیکتاش میباشد.مانند تمام مساجد دوره عثمانی از بخش حرم و پادشاهی  با موزائیک رنگ صورتی  و مرمر سفید الهام گرفته شده است.از آثار برجسته این معمار دولماباغچه را میتوان نام برد. مسجد 2 مناره دارد و 2 شرفه یا بالکن مناره دارد.قسمتهای تو رفته مسجد از مرمر سفید و قسمت قصر مسجد به شکل  Uلاتین   میباشد در سال 2014 بازسازی مسجد که در زلزله آسیب دیده بود آغاز شد و در حال حاضر دارای مسافران تور استانبول میتوانند از کافه و چایخانه و رستورانهای بالکن مسجد استفاده کنند

مسجد اورتاکوی استانبولمسجد اورتاکوی استانبولمسجد اورتاکوی استانبول