یوارهای قسطنطنیه استانبول: دیوارهای سنگی 6.5 کیلومتری برای محافظت پایتخت روم که با فرمان کنستانتین کبیر احداث شد.ازاین دیوارها در قرون وسطی به عنوان شاهکار معماری یاد میشود. که 400 برج مراقبت از شهر را درون خود جای داده بود.این دیوارها از حمله آوارها،اعراب،بلغارها  برای نفوذ به شهر محافظت کردند فقط عثمانی ها که توپ جنگی داشتند توانستند از این دیوارها عبور کنند و شهر قسطنطنیه سقوط کند.دیوار قسطنطنیه از شاخ طلایی تا دریای مرمره کشیده شده است

دیوار های قسطنطنیه استانبول

دیوارهای دیگر ساخته شده دوره بیزانسی ها:

  • دیوار های بیزانس و کنستانتین
  • دیوار های تئودوسیوس 
  • قلعه ی یدیکوله یا هفت برج
  • دیوار های بلاکرنه
  • دیوار های دریایی
  • دیوار پروپونتیس

در بازدید از شهر استانبول و تور استانبول از این دیوارها دیدن نمائید