تور آفریقا جنوبی نوروز 99 بهمن پرواز قطر ایرویز 8 شب -لســت تــــورز | LASTTOURS.NET

09354294946

تماس در ساعت اداری

لست تورز سایتی برای معرفی تورهای لحظه آخری مسافرتی و ارزان است و هیچگونه خرید و فروشی برای تور مسافرتی و بلیط پرواز ندارد
امتیاز 2 از 5 | از بین 0 امتیاز دهنده به

تور آفریقا جنوبی نوروز 99

لست تورز
تور آفریقا جنوبی نوروز 99
 • تیارا سیر
 • 02188737636
 • email
 • قيمت : نرخ پرواز+ 1990 یورو
 • تایم پرواز : شب
 • تور نوروز 99 تور آفریقای جنوبی نوروز 99
 • تاريخ ثبت تور : ۲۰ بهمن
 • مدت تور :8 شب
 • تاریخ آغاز تور : 1399/01/02
 • تاریخ پایان تور : 1399/01/11
 • نام پرواز : قطر ایرویز
براي اطلاع کامل از قيمت هاي تورهاي درج شده و تورهاي لحظه آخري با شماره تماس آژانس مورد نظر تماس حاصل فرماييد.
این تور را برای دوستان خود بفرستید

۳شـب اقامـت در هتـل 5سـتاره درکیـپ تـاون همـراه بـا صبحانـه/۲شـب اقامـت در هتـل 5سـتاره در سـان سـیتی همـراه بـا صبحانـه،/1شـب تجربـه اقامـت در هتـل پـارک جنگلـی در دل حیـات وحـش همـراه بـا صبحانـه، ناهـار و شـام/۲شـب اقامـت در هتـل 5سـتاره ژوهانسـبورگ همـراه بـا صبحانـه/ویــزای توریســتی، ترانســفر فرودگاهــی و بیــن شــهری/همراهــی راهنمــای متخصــص/گشــت تمـام روز دماغـه امیدنیـک در کیـپ تـاون بـا ناهـار/1گشـت هلـی کوپتـر برفـراز کیـپ تـاون/۲گشـت سـافاری بازدیـد از حیـات وحـش/دیـدار از پرتوریـا پایتخـت، آفریقـای جنوبـی و خریـد صنایـع دسـتی و گشـت تمـام روز معـدن طـا و دهکـده فرهنگـی قبایـل آفریقـای جنوبـی در ژوهانسـبورگ همـراه بـاناهـار، بیمـه مسـافرتی


برای تماس مستقیم با اژانس کلیک کنید